تماس با ما

اطلاعات تماس

آدرس آدرس کارخانه: آذربایجانشرقی -تبریز-شهرک صنعتی آخولا – خیابان صنعت سوم – دست راست – فرعی اول
شماره تلفن امور مالی 04133108979 واحد اداری کارخانه: 041-33108980 بازرگانی : 04133108980 فکس : 04130108979
آدرس ایمیل پیشنهادات: Info@taksazehmehr.com انتقادات : Info@taksazehmehr.com
جزئیات دیگر نام سایت : www.taksazehmehr.com

ارتباط با ما

موقعیت ما